Verkoopsvoorwaarden

Indien niet anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden vermeld op recto, zijn onze prijzen slechts geldig gedurende een termijn van 30 dagen, met aanvang van de offertedatum.

Zijn onderhevig voor verandering:

  • Ingeval van ontwerp of bestek gemaakt volgens gegevens of metingen geleverd door de klant ten bedrage de verschillen tussen de elementen geleverd door de klant en de werkelijke uitgevoerde werken.
  • Ingeval van loonschommelingen en/of sociale lasten en/of grondstoffen, zelfs voorkomend gedurende de uitvoering der werken.

I. Waarborg - Verantwoordelijkheid

We verwijzen elke verantwoordelijkheid betreffende de gebreken, misvormingen of schade, die mochten voortvloeien door het gebruik van producten en/of grondstoffen bepaald door de klant of de slechte kwaliteit der bezetting, plamuren en/of oude verflagen, op de door ons behandelde voorwerpen, tenzij deze onvolmaaktheden kunnen verbeterd worden door handelswijzen afhangend van het schildersvak en dewelke de aard en de kostprijs in het bestek vermeld zijn.

De klant verbindt zich, de te behandelen lokalen, werven of instellingen ter beschikking te stellen op de voorziene begindatum der werken. Ten die opzichte zal hij laten overgaan tot de beëindiging van ale bouw-, verandering- en afwerkingswerken. En/of vrijmaking, afneming, electrische of neon uithangborden en andere plaatsing of bescherming van ieder materiaal, meubilair, tapijten, enz ... evenals het afnemen van overgordijnen, schilderijen, kunstvoorwerpen, luchters, muurlampen en ander verzetbaar voorwerp waarvan de uitvoering kans biedt ze te beschadigen. Bij gebrek behoudt de ondernemer zich het recht de werken tijdelijk of definitief uit te stellen en is ontslagen van elke verbintenis van uitvoeringstermijn. Hij wijst ieder verantwoordelijkheid af voor eventuele schade tijdens de uitvoering der werken.

II. Opmetingen

Alle tegenstrijdige metingen, alsook elke klacht van en op onze aangeboden staten, bij de gelegenheid van de uitgevoerde werken per prijsborderellen moeten verplichtend gedaan worden in de vijftijn dagen volgend op de aanbieding dezer starten. Na dit termijn, zullen onze metingen en staten als goedgekeurd beschouwd worden door de klant of zijn aangestelde.

III. Aanvaarding der werken

Ten laatste drie dagen na de voltooiing en vóór de afhaling van ons materiaal, zullen de uitgevoerde werken definitief en tegenstrijdig aanvaard worden, op een datum te bepalen met een wederzijds akkoord tussen de ondernemer en de klant. Na deze datum en in geval van in gebreke blijven van de klant zullen beschouwd worden als onvoorwaardelijk aanvaard. Zelfs indien de klant beschikking nam van lokalen om ze te gebruiken vóór de definitieve aanvaarding der werken.

Wij leveren cookies
Wij gebruiken tools zoals cookies om essentiële diensten en functionaliteit op onze site aan te bieden, en om gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers met onze site, producten en diensten omgaan. Door op Accepteren (Akkoord) te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van die tools analyse en support.